Erbjudande

0707 – 77 06 34

Konsultmäklaren för akuta IT behov och punktinsatser

Konsultmäklare - konsultförmedling mot akuta IT behov

Kontakta oss och ha rätt IT konsult på plats inom ett dygn för att lösa ditt problem. Vi är konsultmäklaren som levererar konsulter för punktinsatser eller längre åtaganden. Vi är specialister på konsultförmedling för snabb problemlösning och andra former av akuta IT behov.

Naturligtvis kan vi också som konsultmäklare förse er med resurser för längre uppdrag. Vår prismodell är väl genomtänkt för att ge våra kunder kostnadskontroll och transparens.

Vi löser dina akuta IT problem

Vi är konsultförmedlingen som har specialiserat sig på att extremt snabbt kunna förse sina kunder med skickliga konsulter inom många kompetensområden. Våra största områden som konsultmäklare är idag

  • Systemutveckling
  • Infrastruktur
  • Projektledning

Rapid konsult är en konsultmäklare med ett nätverk av konsulter som är redo att  väldigt snabbt rycka in för punktinsatser och problemlösning, men även längre uppdrag.

Vi har stor erfarenhet av olika branscher samt förståelse och lyhördhet för våra kunders verksamheter och behov. Denna kompetens samt vår snabba matchning och resursbank gör att vi alltid mycket snabbt kan förse dig med rätt kompetens, även för mycket korta uppdrag. När du kontaktar oss kan vi direkt hitta en lämplig konsult som kan lösa ditt problem. Vi tar som konsultmäklare ansvaret för konsulten och fungerar som enda kontaktyta och avtalspart. Vi sköter allt från urvalet i vår resursbank, kvalitetssäkring och förhandling till administrationen runt konsultuppdragen.

Våra tjänster inom konsultförmedling kompletterar andra former av kompetensförsörjning på ett bra sätt. Vi är konsultmäklaren som är specialiserad på konsultförmedling för behov av snabb problemlösning och andra former av akuta punktinsatser!