Konsultmäklare, konsultförmedlare och konsultbolag

0707 – 77 06 34

Här försöker vi beskriva vad en konsultmäklare är, hur de jobbar och vad det finns för fördelar för både IT konsulter och konsultköpare med att använda sig av konsultmäklare.

Vad är en konsultmäklare?

En konsultmäklare agerar mellanhand mellan köpare och säljare. Köparen i detta fall är ett företag med behov av en konsult, ofta inom IT, Telekom, Teknik, verksamhetsutveckling eller management. Säljaren är ofta ett mindre konsultbolag eller en enmanskonsult med begränsade säljresurser som inte på egen hand klarar av bearbeta en tillräckligt stor kundbas för att få en tillräckligt hög beläggning på sina konsulter.

Fördelar för IT konsultköparen

Konsultmäklaren kan, eftersom den samlar många (ofta mindre) IT konsultbolag och enmanskonsulter, göra affärer och få ramavtal med större kunder och konsultköpare, som mindre IT konsultbolag annars har problem att få kontakt eller göra affärer med. Konsultmäklaren är helt fokuserad på säljarbete. De värden som konsultmäklaren ger konsultköparen genom sin konsultförmedling är

  • Tillgång till ett stort nätverk av IT konsulter och en väldig kompetensbas att välja ur
  • En part som sköter administrationen, vilket kan liknas med en outsourcad inköpsfunktion.
  • Kontroll över sina konsultkostnader

Fördelar för IT konsultbolagen

Det finns många fördelar för IT konsultbolag att jobba med konsultmäklare

  • Konsultförmedlare är en bra säljkanal för att komma åt attraktiva uppdrag i stora organisationer.
  • Det innebär en möjlighet att minska IT konsultens säljkostnader då behovet av egna säljresurser minskar
  • En konsultmäklare kan också stödja IT konsultbolaget gentemot kunden i avtalsfrågor

Det finns naturligtvis en del nackdelar också – timpriser är ofta lägre via mäklare, då de vill ha betalt för sina säljinsatser.

Rapid konsult jobbar som konsultmäklare däremot med en typ av förmedlingstjänster som ger dig som IT konsult högre timpriser än du är van vid. Kanske till och med bättre av vad du kan få direkt mot slutkund.

Vad är en konsultförmedlare?

En konsultförmedlare är precis samma sak som en konsultmäklare. Vissa företag väljer att kalla sig själva konsultförmedlare och andra kallar sig konsultmäklare. I slutändan är det ändå samma sak.

Vilka konsultmäklare finns det på marknaden?

Det finns ett antal stora konsultmäklare på marknaden som beskrivs nedan.

eWork

eWork, som är en stor konsultmäklare har många ramavtal med stora företag. eWork beskriver sig själva som med orden

”eWork är en komplett konsultleverantör. Med tillgång till över 50.000 konsulter erbjuder vi specialister globalt inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Det innebär att vi alltid kan garantera leverans av rätt kompetens till rätt pris. Genom att samla dina konsultinköp hos oss sparar du dessutom tid, kan effektivisera administrationen och kapa kostnaderna.”

Det är stor konkurrens bland uppdragen hos eWork då många duktiga konsulter använder sig av deras plattform för att få uppdrag.

Zerochaos (tidigare Madeo)

Zerochaos är en konsultmäklare som framförallt väder sig mot bank och finansbranschen med sin konsultförmedling, även om de på senare tid börjat vända sig mot andra  branscher. Tidigare hette Zerochaos Madeo, men bytte namn efter att de blivit uppköpta.

Finns det andra konsultmäklare som ni vill ha med här – hör av er via kontaktsidan och tala om vilka så skriver vi en rad om dom också!