Vår affärsidé

0707 – 77 06 34

På en marknad där konsultmäklare tar allt större marknadsandelar och konsult- och bemanningbolag får allt tuffare existensvillkor krävs det ett tydligt kundfokus, god leveransförmåga och nya grepp för att möta de villkor som kunderna ställer på sina leverantörer i konkurrensen från konsultmäklarna. Det är där vi kommer in.

För att lyckas i vår leverantörsroll har vi specialiserat oss på kostnadseffektivitet och ett flexibelt arbetssätt för att möta just ert behov.

Det är alltså detta som är vår främsta mission – att hjälpa konsultbolag att stärka sin konkurrenskraft så långt det går genom sitt eget kunderbjudande och samtidigt få samma leveransförmåga som de traditionella konsultmäklarna tillsammans med den goda säljkanal som vi också är genom våra underkonsultuppdrag.

Vår roll är tydlig, vår främsta uppgift är som supportfunktion till konsultbolag i behov av underkonsulter eller upphandlingsstöd. Genom att samarbeta med oss erbjuder vi er tillgång till vårt omfattande nätverk av tiotusentals underkonsulter som backar upp er i ert eget kunderbjudande och anbud.