Konsultförmedling

0707 – 77 06 34

Vi erbjuder resurser ur vårt omfattande konsultnätverk där vi samlat många av marknadens främsta specialister inom sina respektive områden.

Tack vare vårt breda tjänsteerbjudande, som inte bara ger mervärde till våra kunder utan också till deltagande konsulter, har vi kunnat skapa ett unikt konsultnätverk med möjlighet att erbjuda specialiserade konsulter som  många gånger inte är tillgängliga via andra inköpskanaler. Hög tillgänglighet och stor bredd i kompetens kännetecknar vårt nätverk.

Konsultförmedling

Baserat på ditt konsultbehov så tar vi fram de mest lämpade konsulterna genom vår effektiva urvalsprocess.

Konsultförmedlingsprocessen

Konsultförmedlingsprocessen

Vi ser till att ni får

  • Marknadsmässiga priser. Vi säkrar att du får marknadens mest lämpade konsult för ditt uppdrag – rätt konsult till rätt pris med rätt förmedlingsavgift!
  • En kontaktyta för er konsultförsörjning. Vi hanterar all administration runt konsulter och uppdrag med full transparens för dig. Du minimerar er egen administration.
  • Ett nätverk med kvalitet. Vi har byggt upp ett nätverk av kvalitetssäkrade konsulter och konsultföretag med hög tillgänglighet. Snabbt och säkert.
  • Kostnadskontroll. Du sätter budgeten och vi sköter resten. Vi ser till att ni får det bästa marknaden kan erbjuda efter er budget. Rätt konsult till rätt pris!
  • Genomarbetade avtal, uppföljning och rapportering. Våra trygga avtal och uppföljning av konsult och uppdrag minimerar din affärsrisk. God riskhantering!
  • Search. Finns inte konsulten du söker i vårt nätverk ännu så ser vi till att hitta denne via våra andra kanaler – sociala nätverk och marknadsdatabaser.

Vi har erfarenhet från konsultbranschen

Vi är noga med att våra egna anställda ska ha gedigen erfarenhet och en bakgrund från leverans och bemanning inom konsultbranschen. Det gör att vi som konsultmäklare kan ha både bredd i urvalet av tjänster vi erbjuder och djup i form av vår kompetens, tack vare att våra anställda har egen bakgrund från konsultföretag.

Kontakta oss så hjälper vid dig med en utvärdering av din nuvarande situation, vilken förbättringspotential och hur vi skulle kunna hjälpa dig.