Fördelar

0707 – 77 06 34

Vår konsultförmedling hjälper er att..

1. Möta snabba resursbehov

Händer det att ni får in större projekt eller får kundförfrågningar där ni inte har egna tillgängliga konsulter? Ni kanske har behov av kompetens inom områden där ni själva inte har er största styrka. Då finns vi som konsultmäklare där och ser till att förse er med kompetenta kandidater efter behov.

2. Hantera långsiktig tillväxt och beläggningsmål över tid

Att det kan vara svårt att rekrytera kompetenta medarbetare är ingen nyhet i IT branschen. Kanske upplever ni god tillväxt eller av annan anledning behöver hantera förändringar i er bemanning. Med vår konsultförmedling hjälper vi er att ta affärer och bemanna projekt under tiden som rekrytering pågår.

3. Utveckla enskilda ramavtal

Våra konsultmäklare hjälper er kundansvarige att öka omsättning, svarsfrekvens och kvalitet på de kandidater som offereras på specifika ramavtal där ni ser det som viktigt att höja er en nivå för att stärka er kundrelation och nå uppsatta omsättnings- eller resultatmål.

4. Möta konkurrensen från konsultmäklare

Upplever ni att konsultmäklare tar allt fler affärer hos viktiga kunder? Vi hjälper er att alltid ha effektiv tillgång till bra kandidater och ger er möjligheten att bredda ert erbjudande och leverans gentemot kunden.