Test och verifiering

0707 – 77 06 34

Kvalitet är viktigt för våra kunder

Test och kvalitetsäkring är ett stort fokusområde för oss på konsultmäklaren Rapid konsult och vi har många kunder som har behov av testkompetens som nyttjar våra tjänster runt konsultförmedling. Många kunder vill snabbt ha in en testare för kortare testuppdrag genom vår konsultförmedling. Det handlar ofta om konsultroller som testare, testdesigner, testanalytiker, prestandatestare, testautomatiserare, testmiljöansvariga eller testledare. Det kan handla om allt från integrationstest, systemtest, acceptanstest, automatiserade tester eller prestanda och lasttester.

Vi söker hela tiden fler IT konsulter till vårt konsultnätverk, oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler, inom test/testledning som vill ha nya konsultuppdrag genom vår konsultförmedling.

Relevanta testverktyg

Vår kunder söker ofta konsulter med kompetens inom HP Quality Center eller Load runner, Mercury TestDirector, Rational TestManager, ClearCase, ClearQuest, (Rational CQTM) eller Borland SilkPerformer.