Systemutveckling

0707 – 77 06 34

Systemutveckling

Vi får som konsultmäklare mycket förfrågningar och bemannar konsultuppdrag inom systemutveckling med både juniora och erfarna systemutvecklare inom olika tekniker via vår konsultförmedling.

Systemutveckling inom Java, .NET, C#, C/C++

Systemutveckling är ett mycket stort och viktigt område inom vilket  vi som konsultmäklare erbjuder skickliga specialister för att snabbt lösa våra kunders problem och akuta behov. Vanliga konsultuppdrag och roller handlar om arkitektur, integration och systemutveckling enligt traditionella eller agila metoder. Vi söker IT konsulter till vårt nätverk oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler inom både moderna och äldre utvecklingsspråk som vill hjälpa oss lösa våra kunders akuta behov via vår konsultförmedling.

Tekniker och ramverk

Konsultförmedling inom systemutveckling avser vanligtvis konsultuppdrag inom tekniker och ramverk som Java, .NET och C#, J2EE. Inom integrationsområdet efterfrågas ofta kompetens inom WebSphere och BizTalk.

Den gemensamma nämnaren för oss som konsultmäklare är våra kunders akuta behov av hjälp med problemlösning och snabba punktinsatser.

Inbyggda System

Inom området inbyggda system har Rapid konsult stor erfarenhet av att erbjuda våra kunder seniora specialister. Vi är därför alltid intresserade av att skapa nya kontakter med IT konsulter som har erfarenhet av inbyggda system. Vi jobbar gärna med skickliga hårdvarudesigners eller applikationsutvecklare för mobila projekt.

Vi söker också för vår konsultförmedling IT konsulter med kännedom om exempelvis Embedded Linux, ARM, Lauterbach, Embedded C/Java, VHDL, ASIC. Aktörer inom Telekom söker ofta kompetens inom J2ME, J2EE, iPhone eller Android utveckling.