Ledning och styrning

0707 – 77 06 34

Ledande och styrande IT konsulter

Inom området ledning och styrning är det främst roller inom projektledning och verksamhetsutveckling som efterfrågas av oss som konsultmäklare.

Konsultförmedling av projektledare

Genom vår konsultförmedling hjälper vi våra kunder att få tillgång till de bästa och mest erfarna projektledare som finns på marknaden för lång uppdrag eller akuta punktinsatser. Vi samarbetar som konsultmäklare med seniora projektledare med specialiserad kompetens som matchar kundernas behov.

Projekttyper

Vi söker ofta dig som genom vår konsultförmedling kan ta uppdrag som programledare, huvudprojektledare, administrativ projektledare, delprojektledare, teknisk projektledare, leveransprojektledare, projektkoordinator. Ibland efterfrågas även konsulter med kompetens inom metodstöd for olika projektstyrningsmetoder eller modeller såsom PPS, PROPS eller agila utvecklingsmetoder som SCRUM, Kanban med flera.

Projekten kan handla om verksamhetsutveckling, förstudier, systemutvecklingsprojekt, förvaltningsprojekt, infrastrukturprojekt eller andra typer av kundspecifika projekt. Som konsultmäklare får vi också förfrågningar om projektroller som kravhanterare, testledare, configuration manager (CM), systemägare eller andra ledande befattningar inom projekt.

Vi har och söker fler IT konsulter med kunskap eller certifiering inom RUP, PROPS, PPS, Prince2, IPMA, PMI, ITIL och SCRUM till vår konsultförmedling.

Verksamhetsutveckling

Rapid konsult erbjuder också våra kunder genom vår konsultförmedling verksamhetsutvecklingsstöd inom olika områden som till exempel operativa processer, strategi, ledning eller olika metoder och modeller. Vi får som konsultmäklare in uppdrag inom vitt skilda områden som försäljning, marknad, HR, finans, R&D, logistik/leverans, projekt/programledning eller kvalitet.

Konsultförmedling inom strategi och ledning fyller ofta kundbehov inom omvärldsanalys, vision, mission, värderingar, affärsplanering eller organisationsutveckling.