Business Intelligence

0707 – 77 06 34

BI området blomstrar för oss som konsultmäklare

Vanliga förfrågningar från våra kunder handlar om arkitekter, utvecklare och testare. Vi får som konsultmäklare också in önskemål om projektledare som har erfarenhet av att driva projekt inom Business Intelligence och IT konsulter som har vana av att ta fram, korrigera eller vidareutveckla rapporter.

Vi söker kontinuerligt efter tillgängliga konsulter till vårt konsultnätverk oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler med erfarenhet från olika BI-verktyg och databaser. IT konsulternas erfarenheter kan både vara djup och specialiserad eller bred och generell och våra kunder efterfrågar alla typer.

Verktyg

Inom Business Intelligence och Data Warehouse är IBM Cognos, SAS, Microsoft (SSIS, SSRS, SSAS) och SAP Business Object är viktiga kompetenområden för dig som IT konsult. Rapid konsultförmedlings uppdragsgivare efterfrågar experter inom OLAP, rapporter, ETL samt data mining. Vanliga databashanterare är SQL Server, Oracle, MySQL och DB2.