Kompetensområden

0707 – 77 06 34

Ett konsultnätverk med bredd och djup

Vi försöker inte begränsa oss som konsultmäklare i den kompetens vi erbjuder våra kunder utan istället fokuserar vi på att vara bäst på att snabbt få fram rätt konsult till alla uppdrag, oavsett längd. Våra tjänster inom konsultförmedling och ersättning till dig som konsult är anpassad för att på ett kontrollerat sätt hantera allt från små punktinsatser till längre åtaganden. Det är vad vi kallar regressiv ersättning – ju kortare uppdrag desto bättre timpris!

Våra huvudområden som konsultmäklare är konsultförmedling inom projektledning, systemutveckling, infrastruktur, test samt business intelligence (BI).

Ledning och styrning

Konsultförmedling  inom området ledning och styrning avser främst roller inom projektledning och verksamhetsutveckling. Vi hjälper våra kunder att få tillgång till de bästa och mest erfarna projektledare som finns på marknaden för både långa uppdrag, akuta uppdrag eller andra punktinsatser..

Läs mer →

Systemutveckling

Vi får som konsultmäklare mycket förfrågningar för konsultuppdrag inom systemutvecklings- och infrastrukturområdet, där vi erbjuder våra kunder skickliga specialister som längre uppdrag, och för att snabbt lösa problem eller andra akuta behov..

Läs mer →

Infrastruktur

Infrastruktur är ett viktigt område för oss där vi som konsultmäklare hjälper kunder att finna rätt specialister. Områden där vi söker IT konsulter och erbjuder IT konsultuppdrag genom vår konsultförmedling är till exempel Desktop, Virtualisering, Nätverk, Lagring och backup, mm.

Läs mer →

Test och verifiering

Test och kvalitetsäkring naturligtvis också ett fokusområde för oss på Rapid konsult och vi har många kunder som har behov av testkompetens, vilket vi också erbjuder genom vår konsultförmedling. Många kunder vill snabbt ha in en testare för kortare eller längre testuppdrag. Det handlar ofta om roller som testare, testdesigner, testanalytiker, prestandatestare, testautomatiserare, testmiljöansvariga eller testledare..

Läs mer →

Business Intelligence

Vi söker kontinuerligt efter tillgängliga IT konsulter till vår konsultförmedling, oavsett om det gäller seniora eller juniora profiler med erfarenhet från olika BI-verktyg och databaser. IT konsulternas erfarenheter kan både vara djup och specialiserad eller bred och generell och våra kunder efterfrågar alla typer.

Läs mer →