För konsulter

0707 – 77 06 34

Vår utmaning är attraktiva uppdrag!

Vi är uppstickaren som utmanar de stora konsultmäklarna med låga konsultförmedlingsavgifter och ett flexibelt arbetssätt. Vi har en tydlig målgrupp och vill hela tiden utveckla vårt nätverk av specialiserade konsulter.

Vi jobbar hela tiden med att via vår konsultförmedling kunna erbjuda våra kunder de bästa konsulterna för varje enskilt uppdrag. Vi som konsultmäklare försöker alltid att erbjuda flexibla affärs. och arbetsmdeller. Registrera din konsultprofil hos oss så ser vi till att informera dig via epost eller telefon när vi har nya passande uppdrag.

Förutom traditionella konsultuppdrag så erbjuder vi även andra typer av konsultförmedlingstjänster till våra kunder som ger dig möjligheter att höja både din beläggning och debitering, samt också möjligheter till andra typer av spännande uppdrag.

Har du inte full beläggning eller är du mellan uppdrag?
Då har du perfekta förutsättningar för att ta uppdrag genom vår Rapid konsultförmedling. Med oss som konsultmäklare kan du höja din beläggning eller hålla dig sysselsatt i väntan på ett längre uppdrag. Kanske med bättre debitering än du är van vid. Våra korta uppdrag resulterar ofta i längre uppdrag i förlängningen.

Genom att jobba med oss har du som konsult stora möjligheter att få spännande och utvecklande konsultuppdrag inom just ditt kompetensområde.

Våra kunder är främst aktörer inom konsultbranschen med fokus på större företag, myndigheter och organisationer som vi erbjuder våra konsultförmedlingstjänster. Projektbemanning och resurskonsulter men också snabb problemlösning och andra punktinsatser.

Rapid konsult sköter all administration kring uppdragen så att du kan koncentrera dig på det du är bäst på.